Dự án

Lucasta Khang Điền

3 16 e1651824934444

450 m2

tổng diện tích công trình

4 tháng

thời gian thi công

10

khách hàng đánh giá
trên thang điểm 10

Hình ảnh thực tế

Biệt thự Lucasta Khang Điền Biệt thự Lucasta Khang Điền Biệt thự Lucasta Khang Điền Biệt thự Lucasta Khang Điền Biệt thự Lucasta Khang Điền Biệt thự Lucasta Khang Điền Biệt thự Lucasta Khang Điền Biệt thự Lucasta Khang Điền Biệt thự Lucasta Khang Điền Biệt thự Lucasta Khang Điền Biệt thự Lucasta Khang Điền Biệt thự Lucasta Khang Điền Biệt thự Lucasta Khang Điền
0946 30 8888
Liên hệ
Zalo
Facebook
.
.
.