Dự án

Eden Thảo Điền Q2

1 9

600 m2

tổng diện tích công trình

4 tháng

thời gian thi công

10

khách hàng đánh giá
trên thang điểm 10

Hình ảnh thực tế

2 8 3 8 4 8 1 9 5 8 6 7 7 8 8 7 9 7 10 7 11 7 12 7 13 6 14 5 15 6 16 4 17 4 18 3 19 2 20 2 21 1 22 1

0946 30 8888
Liên hệ
Zalo
Facebook
.
.
.