Dự án

Thiên Kim Villa

 

bia kien truc scaled

1000 m2

tổng diện tích công trình

4 tháng

thời gian thi công

10

khách hàng đánh giá
trên thang điểm 10

Hình ảnh thực tế

vuong 2 scaled

kien truc 9 scaled

kien truc 2 scaled

kien truc 10 scaled

kien truc 12 scaled

kien truc 8 scaled

kien truc 3 scaled

kien truc 6 scaled

khach 1 scaled

khach 2 scaled

khach 3 scaled

khach 5 scaled

khach 10 scaled

khach 8 scaled

khach 7 scaled

khach 9 scaled khach 12 scaled khach 11 scaled khach 6 scaledkhach 13 scaledkhach 15 scaledkhach vuong 2 scaled media 1 scaledmedia 3 scaled media 5 scaled media 6 scaled media 7 scaledmaster ngu 5 scaled master ngu 4 scaled master ngu 3 scaled master ngu 6 scaled phong ngu con gai 2 scaled phong ngu con gai 1 scaled phong ngu con gai 3 scaled phong ngu con gai 4 scaled ngu con 4 scaled ngu con 5 scaled ngu con 6 scaled ngu con 7 scaled ngu con 8 scaled master ngu 1 scaled master ngu 2 scaled master ngu 8 scaled master ngu 7 scaled ngu con 1 scaled ngu con 2 scaled ngu con 3 scaled

0946 30 8888
Liên hệ
Zalo
Facebook
.
.
.