Dự án

Sanrinjoy Boutique Villa

 

z4762049666403 a7c16c8a4552ee19c051a1e2397ba0d1

300 m2

tổng diện tích công trình

3 tháng

thời gian thi công

10

khách hàng đánh giá
trên thang điểm 10

Hình ảnh thực tế

z4761819552352 f9a22328c5ae931d5c02c6bedaaaa5a3

z4761819576881 388097c4137287c930e3dc5e4610ae86

z4761819601657 6801ba4bd40d006eb314d59be09ed610

z4761819606230 7c2293ad750ecf4c045da9cecd887220

z4761819615765 b45e941985201611d9acf781c0cb82bc

z4761819629536 90fad01721757aa7103154166febcdb3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

z4

z3

z2

22

21

20

z1

23

19

0946 30 8888
Liên hệ
Zalo
Facebook
.
.
.