Dự án

Căn Hộ Penthouse The Golden Star Q7

 

5 11 e1704858339111

300 m2

tổng diện tích công trình

4 tháng

thời gian thi công

10

khách hàng đánh giá
trên thang điểm 10

Hình ảnh thực tế

penthouse the golden star q7 5 1

penthouse the golden star q7 6 1

penthouse the golden star q7 7 1

penthouse the golden star q7 1 1

penthouse the golden star q7 8 1

penthouse the golden star q7 2 1

Penthouse The Golden Star

Penthouse The Golden Star

penthouse the golden star q7 3 1

penthouse the golden star q7 14 1

penthouse the golden star q7 15 1

penthouse the golden star q7 13 1

penthouse the golden star q7 12 1

penthouse the golden star q7 19

 

penthouse the golden star q7 11 1

penthouse the golden star q7 20

penthouse the golden star q7 17 1

penthouse the golden star q7 18 1

 

0946 30 8888
Liên hệ
Zalo
Facebook
.
.
.