» Villa Lucasta Khang Điền

Villa Lucasta Khang Điền

  • Khách hàng: Vợ chồng Anh Tín – Chị Thy
  • Địa điểm: Quận 7
  • Phong cách: Hiện đại